NAIL&EYELASH

サムソン&デリラ >NAIL&EYELASH >staff

staff

 Manager /Top Eye Designer
  井津 朋恵
   Izu Tomoe
Nailist  / Eye Designer
大西 南帆
Ohnishi  Minamiho

 
Eye Desiger
AKANE

 
Copyright © SAMSON&DELILA. All Right Reserved.